Dokumenty

Szkolny zestaw programów nauczania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie

Statut  Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w  Piasecznie


Program profilaktyczno-wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie

KONCEPCJA OŚRODKA

Zasady oceniania uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 7, Gimnazjum Specjalnym nr 5, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 4, Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym


PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas zawodów sportowych

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w  Piasecznie

REGULAMIN PÓŁINTERNATU

REGULAMIN INTERNATU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Procedury postępowania wobec ucznia przejawiającego trudności w zachowaniu -   działania interwencyjne i wspomagające