Dokumenty

Szkolny zestaw programów nauczania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie na rok szkolny 2017/2018.

Statut  Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w  Piasecznie.


Program profilaktyczno-wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

KONCEPCJA OŚRODKA

Zasady oceniania uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 7, Gimnazjum Specjalnym nr 5, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 4, Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym.


PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w  Piasecznie.

REGULAMIN PÓŁINTERNATU

REGULAMIN INTERNATU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH