Cele i zasady funkcjonowania Klubu

-          rozwijanie twórczej postawy nauczycieli

-          wymiana doświadczeń

-          wymiana materiałów dydaktycznych

-          podniesienie jakości pracy

-          pozyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów

-          poszerzenie kompetencji wychowawczych nauczycieli

-          organizacja warsztatów, wykładów, szkoleń dla członków Klubu

Zasady funkcjonowania:

Zebrania Klubowiczów odbywać się będą zgodnie z  harmonogramem zebrań  Rad Pedagogicznych w Ośrodku.

W zebraniach biorą udział wszyscy  chętni nauczyciele.