Świetlica

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  w Piasecznie znajdują się trzy oddziały świetlicy: dla szkoły podstawowej, dla uczniów klas gimnazjalnych oraz świetlica dla dzieci z autyzmem. Podziału takiego dokonano w celu zapewnienia dzieciom komfortu i bezpieczeństwa.
Wszystkie nasze oddziały świetlicy wyposażone są w taki sposób, aby uczniowie mieli dogodne warunki do odpoczynku, zabawy oraz przyjemnego spędzania czasu przed rozpoczęciem lekcji, a także po ich zakończeniu. W świetlicy znajduje się dużo atrakcyjnych gier planszowych, zabawek edukacyjnych i puzzli, dzięki którym dzieci nie mają czasu na nudę.  Zajęcia prowadzone w naszej świetlicy są zróżnicowane oraz dobrane w taki sposób, aby dawały wychowankom wytchnienie po nauce szkolnej, a jednocześnie rozbudzały twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia. Działania wychowawców ukierunkowane są na rozwijanie u dzieci indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Świetlica otwarta jest dla naszych wychowanków w godzinach: 7:00 – 17:00.

Zobacz i poczytaj jak spędzają czas wychowankowie poszczególnych grup:

Świetlica Grupa I
Świetlica Grupa II
Świetlica Grupa III
Świetlica Grupa IV