Czym jest Klub Absolwenta?

Klub Absolwenta z założenia jest organizacją szkolną, otwartą na wszelkie przejawy inicjatywy ze strony każdego pojedynczego członka. Stawiamy na pomysłowość, twórczość i serdeczność w relacjach wewnątrz klubowych. Pragniemy na stałe wpisać się w życie Ośrodka, a dzięki temu też móc go – w pewnym sensie – współtworzyć, żyjąc i pracując na co dzień w swoich własnych środowiskach. Mamy zamiar pielęgnować wzajemne relacje interpersonalne, promować szkołę w możliwie szerokim wymiarze jak również pomagać sobie w przezwyciężaniu trudności życia codziennego. Będziemy organizować i wspierać inicjatywy społeczne, kulturalne i charytatywne.

W nowym roku szkolnym tj. 2014/2015 spotkania odbywać się będą w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 14.30 

Zapraszają organizatorzy p. Anna Prusińska i p. Marcin Jaśkiewicz.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail

annaprusinska@tlen.pl