Kadra SOSW

Kadra kierowniczadyrektor Ośrodka  wicedyrektor Ośrodka              
wicedyrektor Ośrodka
Renata Walewska-Sajdak     Tomasz Izdebski  Kamil Sołonowicz