Samorząd Uczniowski

Wielkanocne palmy - warsztaty

Przed świętami Wielkiej Nocy Samorząd Szkolny rozpoczął realizację projektu Tradycje Mazowsza. Pierwszą częścią działań pań Anny Jaciubek, Katarzyny Staśkiewicz i pana Krzysztofa Baluka było zorganizowanie warsztatów tworzenia palmy wielkanocnej. Wzięło w nich udział aż 78 osób z szesnastu klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie ze szkoły zawodowej także uczestniczyli w warsztatach, a ponadto wspierali młodszych kolegów pomocą i przygotowanymi materiałami. Wydarzenie trwało dwa dni, powstało wiele ciekawych, oryginalnych palm, wykonanych różną techniką: z wiórków osikowych, bibuły, papieru kolorowego. Każda palma była inna i każda bardzo ładna. Uczniowie dowiedzieli się także, skąd wziął się zwyczaj przynoszenia palm do kościoła, uczyli się współpracy i twórczego działania. Za finansowe wsparcie projektu dziękujemy Radzie Rodziców.    

  

Akcja profilaktyczna samorządu dla uczniów szkoły podstawowej - podstawowe czynności związane z higieną osobistą.   

W marcu została przeprowadzona kolejna akcja profilaktyczna samorządu dla uczniów szkoły podstawowej. Tym razem we współpracy z pielęgniarką szkolną panią Moniką Pawlik samorząd zajął się higieną dłoni i ciała. W szkolnych łazienkach zawisły kolorowe, dokładne instrukcje, jak myć dłonie, a na godzinach wychowawczych pani pielęgniarka opowiadała o zagrożeniach wynikających z braku mycia rąk, ciała, owoców, warzyw. Uczniowie wykonali plakat, który będzie im przypominał o podstawowych czynnościach związanych z higieną osobistą.   

 
Akcja BohaterOn -Włącz historię zakończona.

02.10.2016 zakończyła się akcja BohaterON mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. BohaterON ma edukować społeczeństwo, bazując na tysiącach historii Powstańców. Ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich. Z jednej strony jest to promocja patriotycznych postaw, tożsamości narodowej i edukowanie społeczeństwa. Z drugiej natomiast – hołd złożony wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. Akcja polegała na wysyłaniu specjalnych kartek pocztowych z podziękowaniami dla żyjących powstańców. Rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły wysłali ponad 50 kartek. Nie możemy się doczekać aby ponownie wziąć udział w akcji za rok. 
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 wybrani!

Jak co roku uczniowie naszej szkoły dokonali wyboru w czyje ręce złożyć odpowiedzialność za reprezentowanie społeczności uczniowskiej. W demokratycznych wyborach z pośród wielu kandydatów członkami samorządu zostali:

Magda Ziembicka I Z

Marta Rybińska I Z

Anna Tokaj IIIg

Damian Gawrych IIIgas

Gratulujemy i życzymy dużo zapałów i ciekawych pomysłów!