Szkoła Promująca Zdrowie


                                     Nasze hasło: 
          „Chcemy być zdrowi”   
           
     
           


       


Od 24 kwietnia 2014 r. należymy do  Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 W działaniach Szkoły Promującej Zdrowie bierze udział cała społeczność naszego Ośrodka:
uczniowie, nauczyciele, psychologowie, wychowawcy internatu, wychowawcy świetlicy, pani pielęgniarka oraz rodzice.

Szkolny koordynator programu SPZ: Barbara Błasiak

 

Członkowie zespołu:
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego  –  Klaudia Kubiak

przedstawiciel rodziców - p. Justyna Niecz
nauczyciele i pracownicy szkoły: p. Agata Bylica,  p. Anna Jaciubek,  p. Adrianna Matuszczak, Dariusz Kluszczyński, p. Elżbieta Moryc, p. Edyta Zygmunt-Skorupska, p. Przemysław Blat, p. Magdalena Florek, p. Monika Kobiałka, p. Daria Szymanowicz, p. Anna Prusińska, p. Natalia Wasilewska-Badura, p. pielęgniarka – Świetłana Drozd


Definicja Szkoły Promującej Zdrowie

 Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 Standardy szkoły promującej zdrowie

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkol­nej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i in­nych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
Koncepcja i strategia Szkoły Promującej Zdrowie więcej

 

PRIORYTETY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU:

I. Zdrowo się odżywiam i prowadzę ekologiczny styl życia:  zobacz prezentację

II. Aktywnie wypoczywam, dbam o bezpieczeństwo swoje i innych 

III. Dbam o dobre samopoczucie swoje i ludzi wokół mnie. zobacz prezentację

  
Realizacja w poszczególnych latach:

Rok szkolny 2016/17

Podczas wrześniowych zajęć rewalidacji sztuką klasa 5C pod kierunkiem p. Marty Słupskiej wzięła udział w konkursie ,,Racjonalnie się odżywiasz- zdrowie wygrywasz", organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła. Tematem pracy był projekt ulotki reklamujący powyższe hasło. Na ulotce wykonanej przez uczniów pojawiły się postacie sportowców wykonane z wyciętych zdjęć warzyw i owoców. Mamy nadzieję, że nasi bohaterowie zachęcą do zdrowego odżywiania.

Rok szkolny 2015/16

Dzień bez papierosa - Szkolny marsz protestacyjny
 „Nie pal przy mnie - rzuć palenie”

Śniadanie z Mamą i Tatą

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy do oglądania zdjęć.

Wszystkiego najlepszego :)