Szkoła Promująca Zdrowie


                                     Nasze hasło: 
          „Chcemy być zdrowi”   
           
     
           


       


Od 24 kwietnia 2014 r. należymy do  Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 W działaniach Szkoły Promującej Zdrowie bierze udział cała społeczność naszego Ośrodka:
uczniowie, nauczyciele, psychologowie, wychowawcy internatu, wychowawcy świetlicy, pani pielęgniarka oraz rodzice.

Szkolny koordynator programu SPZ: Barbara Błasiak

 
                                                                                      

Członkowie zespołu:
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego  –  Klaudia Kubiak

przedstawiciel rodziców - p. Justyna Niecz
nauczyciele i pracownicy szkoły: p. Agata Bylica, p.K. Staśkiewicz p. Anna Jaciubek, p. Katarzyna Wrzesińska, p. Adrianna Matuszczak, Dariusz Kluszczyński, p. Elżbieta Moryc, p. Edyta Zygmunt-Skorupska, p. Przemysław Blat, p. Magdalena Florek, p. Monika Kobiałka, p. Daria Szymanowicz, p. Natalia Wasilewska-Bachura, p. pielęgniarka – Świetłana Drozd


              Chcemy być zdrowi! - ściągnij tekst naszej piosenki


Prezentacja osiągnięć SPZ.pdf część 1

Prezentacja osiągnięć SPZ.pdf część 2

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie

 Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 Standardy szkoły promującej zdrowie

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkol­nej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i in­nych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
Koncepcja i strategia Szkoły Promującej Zdrowie więcej
 
Nasz Ośrodek bierze udział w programach:


"TRZYMAJ FORMĘ"
http://www.trzymajforme.pl/start-16#

   

"DOBRZE JEMY ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU"
 http://www.szkolanawidelcu.pl/

"BIEG PO ZDROWIE" - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

https://gis.gov.pl/oswiata/bieg-po-zdrowie-nowy-program-antytytoniowej-edukacji-zdrowotnej/

 


 

Bank scenariuszy oraz przykłady dobrych praktyk - edukacja żywieniowa   

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/szkoly-promujace-zdrowi/9445,Edukacja-zywieniowa-bank-scenariuszy-oraz-przyklady-dobrych-praktyk.html

  
Wymiana doświadczeń szkół promujących zdrowie - dobre praktyki w zakresie działań prozdrowotnych

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/szkoly-promujace-zdrowi/6548,Wymiana-doswiadczen-szkol-promujacych-zdrowie.html


Kalkulator BMI  https://www.trzymajforme.pl/sprawdz-sie-25     

Bierzemy udział w programach: