Gimnastyka korekcyjna

„Chcę ładnie wyglądać i wiem jak dbać o własną sylwetkę”

 Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego i obowiązują w niej zasady metodyki wychowania fizycznego. Ale jednocześnie gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu zadania i ćwiczenia ruchowe, uwzględniające konkretne wady postawy pozwalają wspierać i kierować aktywnością ruchowa dziecka tak by osiągnęło pozytywne efekty w zakresie prawidłowej postawy ciała, a tym samym likwidować odruchy nieprawidłowej postawy.

 

 

 

CELE OGÓLNE:

1.   Zapobieganie pogłębianiu się wad postawy

2.   Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe do stanu prawidłowego.

3.   Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu.

4.   Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

5.   Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.

6.   Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających stąd zagrożeń.

 

 

ZADANIA OGÓLNE:

 

1.   Wykształcenie świadomości „ odczuwania ” własnego ciała, czyli znalezienia równowagi pomiędzy podświadomością, a napięciem mięśniowym.

2.   Wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymania skoordynowanej postawy / wyrobienie wytrzymałości posturalnej/, czyli wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp.

3.   Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, oraz zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.

4.   Uaktywnienie układów: narządów ruchu, układu krążeniowego i oddechowego.

5.   Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużenie, skracanie czy wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych.

6.   Usunięcie dystonii mięśniowej.

7.   Stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej oraz wzrokowo-ruchowo – czuciowej.

8.   Poprawianie równowagi.

9.   Orientacja w czasie i w przestrzeni.

10.       Wdrażanie do rekreacji ruchowej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.     

11.        Opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.

 

Program gimnastyki korekcyjnej dostosowany jest do potrzeb, poziomu sprawności psychofizycznej oraz zainteresowań naszych uczniów.

 

 

„Chcę ładnie wyglądać i wiem jak dbać o własną sylwetkę”

 

 

 

 

 

 

 Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego i obowiązują w niej zasady metodyki wychowania fizycznego. Ale jednocześnie gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu zadania i ćwiczenia ruchowe, uwzględniające konkretne wady postawy pozwalają wspierać i kierować aktywnością ruchowa dziecka tak by osiągnęło pozytywne efekty w zakresie prawidłowej postawy ciała, a tym samym likwidować odruchy nieprawidłowej postawy.

 

 

 

CELE OGÓLNE:

1.   Zapobieganie pogłębianiu się wad postawy

2.   Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe do stanu prawidłowego.

3.   Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu.

4.   Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

5.   Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.

6.   Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających stąd zagrożeń.

 

 

ZADANIA OGÓLNE:

 

1.   Wykształcenie świadomości „ odczuwania ” własnego ciała, czyli znalezienia równowagi pomiędzy podświadomością, a napięciem mięśniowym.

2.   Wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymania skoordynowanej postawy / wyrobienie wytrzymałości posturalnej/, czyli wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp.

3.   Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, oraz zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.

4.   Uaktywnienie układów: narządów ruchu, układu krążeniowego i oddechowego.

5.   Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużenie, skracanie czy wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych.

6.   Usunięcie dystonii mięśniowej.

7.   Stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej oraz wzrokowo-ruchowo – czuciowej.

8.   Poprawianie równowagi.

9.   Orientacja w czasie i w przestrzeni.                                                                                                               10. Wdrażanie do rekreacji ruchowej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.                                                                                                                    11.Opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.

 

Program gimnastyki korekcyjnej dostosowany jest do potrzeb, poziomu sprawności psychofizycznej oraz zainteresowań naszych uczniów.

 

Prowadzący: Katarzyna Pelinko, Marcin Skwira, Jacek Kasztankiewicz.