Rada Rodziców

adres e-mail: radarodzicow.sosw@gmail.com

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018:

Przewodniczący: Jarosław Niczyporuk

Zastępca przewodniczącego: Edward Wodyk

Sekretarz: Barbara Kwiatkowska

Skarbnik: Danuta Milewska-Chrost

Członkowie: Marcin Mroczek, Kinga Facon, Mirosław Januszewski, Marcin Burcewicz

 

Konto Rady Rodziców SOSW w Piasecznie

BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A. w Warszawie

60132011043038310420000001

Protokół z zebrania Rady Rodziców SOSW w Piasecznie z dnia 12.09.2017 pobierz

Protokół z zebrania Rady Rodziców SOSW w Piasecznie  26.09.2017 pobierz

Protokół i uchwały RR w pliku pdf pobierz


Sprawozdanie finansowe za rok 2015/2016
pobierz pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2016/2017 pobierz pdf


Komisja Rewizyjną na rok szkolny 2017/2018:

Przewodniczący:   Tomasz Seliga                   

Sekretarz:              Magdalena Paszkowska                       

Członek:                Adam Lach