Harmonogram zebrań

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Data

Godzina

Tematyka

11 IX 2018

17.00

Zebranie ogólne z Dyrektorem SOSW.

Spotkania z wychowawcami klas – informacje organizacyjne.

13 XI 2018

17.00

Spotkanie z wychowawcami klas – bieżąca informacja o wynikach nauczania i wychowania.

18 XII 2018

17.00

Spotkanie z wychowawcami klas – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz naganną oceną zachowania.

8 I 2019 zmiana
na
15 I 2019

17.00

Spotkanie z wychowawcami klas – podsumowanie I półrocza, zapoznanie z wynikami nauczania i wychowania.

12 III 2019

17.00

Spotkanie z wychowawcami klas - bieżąca informacja o wynikach nauczania i wychowania.

14 V 2019

17.00

Spotkanie z wychowawcami – przedstawienie przewidywanych ocen końcowo rocznych oraz ocen zachowania.