Autyzm

PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY PEP-R

W naszym Ośrodku istnieje możliwość oceny poziomu funkcjonowania  dziecka z autyzmem i dziecka z zaburzeniami w rozwoju testem PEP-R.

Profil Psychoedukacyjny  PEP jest częścią programu TEACCH (był to pierwszy, ogólnostanowy program opieki zdrowotnej realizowany w  Północnej Karolinie w USA, który oferował dzieciom i ich rodzicom diagnostykę, nauczanie i poradnictwo). Wersja poprawiona PEP-R zawiera zwiększoną ilość zadań z okresu przedszkolnego oraz uwzględnia zmiany zachodzące w klasyfikacjach psychiatrycznych.

 Profil Psychoedukacyjny PEP- R jest skutecznym  środkiem do oceny możliwości dziecka z zaburzeniami w rozwoju z uwagi na następujące cechy:

  • Większość zadań testowych nie zależy od poziomu rozwoju mowy
  • Zadania testowe nie są ograniczone czasowo
  • Materiały testowe są konkretne i interesujące
  • Elastyczność w przeprowadzeniu testu pozwala na przystosowanie go do specyficznych zachowań dziecka.

PEP-R uwzględnia fakt następowania zmian rozwojowych, które występują zarówno u dzieci prawidłowo rozwijających się jak i z nieprawidłowościami rozwojowymi. Podejście rozwojowe umożliwia również opis i zrozumienie nieprawidłowości w procesie uczenia się, typowych dla dziecka autystycznego i dziecka z zaburzeniami w rozwoju.

PEP-R składa się z dwóch skal: Skali Rozwoju i Skali Zachowania.

Skala Rozwoju ocenia poziom funkcjonowania w stosunku do rówieśników, obejmuje siedem sfer rozwojowych: naśladowanie, percepcja, motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze, komunikacja i mowa czynna.

Skala Zachowań ma na celu rozpoznanie nietypowych sposobów zachowania charakterystycznych dla autyzmu. Składa się z  czterech kategorii: nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne, zabawa i zainteresowanie przedmiotami, reakcje na bodźce, mowa.

Wyniki testu stanowią podstawę do przygotowania zindywidualizowanego programu terapii.

Konferencja 1  "Trudności w komunikacji - co zamiast mowy?"   20 XI 2013

Konferencja 2  "Zachowania trudne u osób z autyzmem i zespołem Aspergera" 23 IV 2015

Konferencja 3   "Potrzeby edukacyjne uczniów ze spektrum autyzmu" 18 V 2016