Kalendarz imprez i plan pracy

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W PIASECZNIE 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

pobierz


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO  -  WYCHOWAWCZEJ   
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO w Piasecznie 
w roku szkolnym 2017/2018

pobierz