Jak uniknąć przeziębienia i grypy. Domowe sposoby.

Realizacja projektu edukacyjnego w klasie II A gimnazjum

W dniu 10 lutego 2011r. klasa IIgA  dokonała publicznej prezentacji opracowanego projektu edukacyjnego pt. Jak uniknąć przeziębienia i grypy. Domowe sposoby. 

                Prezentacje była przedstawiona w formie pokazu multimedialnego (prezentacja Power Point).  Przedstawiane informacje wzbogaciła dowcipnym występem pantomimicznym zgodnym z treścią pokazu multimedialnego. Przygotowała również degustację opisywanych w prezentacji potraw i napojów leczniczych dla zaproszonych kolegów i koleżanek z innych klas.                                                                                              

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. w  §21a.1. wprowadza obowiązek realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Projekt edukacyjny ma być działaniem uczniów zespołowym, planowym, dążącym do rozwiązania konkretnego problemu.

W związku z powyższym w klasie IIgA w roku szkolnym 2010/2011 wdrożono postanowienia  w/w  rozporządzenia. Temat projektu i zakres prac dostosowano do indywidualnych możliwości każdego z uczniów.

Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym wybrali  temat wpisujący się we wcześniej podjęte przez szkołę działania  w ramach  ogólnoświatowego projektu Szkoła Promująca Zdrowie. Akcja ta ma na celu  edukację prozdrowotną wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Tytuł projektu: Jak uniknąć przeziębienia i grypy. Domowe sposoby.

Czas realizacji: od 15 listopada 2010r. do 11 lutego 2011

Uzasadnienie wyboru tematu

Zespół był zainteresowany wybranym tematem, ponieważ w ostatnich czasach coraz więcej ludzi choruje na grypę. Mówi się dużo o tym, że ludzie stosują zbyt dużo leków, w tym antybiotyków, które nie są potrzebne w leczeniu grypy. Głośno jest też o tym, że leki są drogie. Wykonując projekt, zespół chciał pogłębić swoją wiedzę na temat tego jak uniknąć przeziębienia i grypy oraz jakie są domowe sposoby na te choroby.

 Nauczyciel prowadzący grupę projektową: Agata Bylica

Autorzy projektu: Katarzyna Wójtowicz(Lider), Łukasz Zając, Michał Konat, Mariusz Wysocki

Cele główne projektu:

-Zapoznanie się z domowymi sposobami radzenia sobie z przeziębieniem i grypą oraz z zachowaniami sprzyjającymi unikaniu tych chorób.

-Zachęcanie do zachowań prozdrowotnych i stosowania naturalnych produktów wspierających nasz organizm w walce z chorobami.

Opis realizacji projektu: Grupa miała za zadanie zebrać z różnych źródeł informacje dotyczące przyczyn zachorowań na grypę i przeziębiania się. Miała też ustalić czy istnieją skuteczne, domowe sposoby radzenia sobie z przeziębieniem i grypą.

Zebrane przez siebie informacje grupa zaprezentowała w formie pokazu slajdów z odczytem.  Przedstawiane informacje wzbogaciła dowcipnym występem pantomimicznym zgodnym z treścią pokazu multimedialnego. Przygotowała również degustację opisywanych w prezentacji potraw i napojów leczniczych dla zaproszonych kolegów i koleżanek z innych klas.                                                                                               

Zdobytą przez siebie wiedzę zaprezentowała także na  ściennej, gazetce szkolnej.

Zdobyte przepisy na domowe specyfiki wspierające zdrowie grupa zebrała  w formie małej książeczki i udostępniła w bibliotece szkolnej.

Informacje grupa uzyskała z: Internetu, zasobów biblioteki szkolnej, zasobów biblioteczek domowych, ulotek z gabinetów lekarskich. Przepisy na konkretne potrawy pozyskano od rodziców i znajomych.

Wnioski

-Stan naszego zdrowia zależy w dużej mierze od nas samych, od tego jaki tryb życia prowadzimy, jak się odżywiamy czy dbamy o higienę

-Istnieje wiele sposobów na wzmacnianie organizmu

-Celowy i wskazany jest powrót do domowych sposobów radzenia sobie z chorobami

Podziękowania               

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które wspierały nas w realizacji tego projektu.