Rekrutacja

Ośrodek jest publiczną placówką specjalną dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniami sprzężonymi.

 Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do SOSW.

 1. Podstawę przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 stanowi:

Ø orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno pedagogicznej dla danego etapu edukacyjnego - pierwszy etap klasy I-III, drugi etap klasy IV-VI,

Ø skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

 2. Podstawę przyjęcia ucznia do Gimnazjum Specjalnego nr 5 stanowi:

Ø orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno pedagogicznej dla trzeciego etapu edukacyjnego,

Ø skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

 3. Podstawę przyjęcia ucznia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 stanowi:

Ø orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno pedagogicznej do szkoły ponadgimnazjalnej,

Ø zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki wybranego kierunku kształcenia /skierowanie do lekarza wydaje sekretariat Ośrodka/,

Ø aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych /skierowanie do SANEPID-u wydaje sekretariat Ośrodka/,

Ø skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

 4. Podstawę przyjęcia ucznia do Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego z autyzmem lub Zespołem Aspergera stanowi:

Ø orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno pedagogicznej do szkoły ponadgimnazjalnej,

Ø skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

 5. Podstawę przyjęcia wychowanka do internatu stanowi skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

 

Druk - podanie o przyjęcie do szkoły

Wniosek do wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie