RekrutacjaPRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY

Nasz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest publiczną placówką kształcenia specjalnego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym, a także dla dzieci i młodzieży z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podczas rekrutacji nie obowiązuje rejonizacja.

Zapraszamy do naszego Ośrodka przez cały rok!

Możecie Państwo zgłaszać się z dziećmi do sekretariatu naszej placówki – pomożemy skompletować wymagane dokumenty oraz pomożemy załatwić wszelkie formalności związane z przyjęcie dziecka do szkoły.

Oto czynności, jakie należy wykonać aby Wasze dziecko mogło uczęszczać do naszego Ośrodka:

1. Musicie się Państwo udać się do Starostwa Powiatowego w Piasecznie

2. W Starostwie należy złożyć:

  • wniosek o przyjęcie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

 Aby ułatwić Państwu kompletowanie niezbędnych dokumentów poniżej umieszczamy

Wzór podania  o przyjęcie do naszego Ośrodka

Druk - podanie o przyjęcie do szkoły

Wzór wniosku do Starostwa Powiatowego o skierowanie dziecka do kształcenia w naszym Ośrodku

Wniosek do wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie

 W razie jakichkolwiek kłopotów związanych z przygotowaniem lub ze złożeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z nami - chętnie Państwu pomożemy!

Tel. 22 756 20 48, 22 756 20 57

 

 Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do SOSW.

 1. Podstawę przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 stanowi:

Ø orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno pedagogicznej dla danego etapu edukacyjnego - pierwszy etap klasy I-III, drugi etap klasy IV-VIII,

Ø skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

 2. Podstawę przyjęcia ucznia do Gimnazjum Specjalnego nr 5 stanowi:

Ø orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno pedagogicznej dla trzeciego etapu edukacyjnego,

Ø skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

 3. Podstawę przyjęcia ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 stanowi:

Ø orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno pedagogicznej do szkoły ponadgimnazjalnej,

Ø zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki wybranego kierunku kształcenia /skierowanie do lekarza wydaje sekretariat Ośrodka/,

Ø aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych /skierowanie do SANEPID-u wydaje sekretariat Ośrodka/,

Ø skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

 4. Podstawę przyjęcia ucznia do Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego z autyzmem lub Zespołem Aspergera stanowi:

Ø orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno pedagogicznej do szkoły ponadgimnazjalnej,

Ø skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

 5. Podstawę przyjęcia wychowanka do internatu stanowi skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

 

Druk - podanie o przyjęcie do szkoły

Wniosek do wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Badania uczniów 2018 - wykaz podmiotów