Uroczysta prezentacja osiągnięć SPZ

 


W miniony piątek 22 marca 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie odbyła się uroczysta prezentacja osiągnięć Ośrodka związana z promocją zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Jak podkreślała Dyrektor Ośrodka pani Renata Walewska-Sajdak  wyrabianie zdrowych nawyków wśród dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne i służy temu wiele inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli, we współpracy z rodzicami uczniów. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili liczni goście ze starostwa, kuratorium, poradni, sanepidu. Widzowie byli pod wrażeniem występu dzieci, które zaprezentowały bogaty program artystyczny: porywający widzów
Marchewkowy hip hop oraz teatr tańca - kujawiak zakochanych. Uczniowie szkoły zawodowej przygotowali zagadki na temat piramidy zdrowego stylu życia. Finałem akademii było wspólne odśpiewanie specjalnie napisanej na tę okazję piosenki Chcemy być zdrowi do muzyki ponadczasowego hitu zespołu Perfect Chcemy być sobą. Po akademii uczestnicy częstowali się produktami z piramidy zdrowia: były soki, owoce, warzywa i inne smaczne produkty. Goście obejrzeli także przedstawienie profilaktyczne Sąd nad papierosem, wzięli udział w warsztatach ratownictwa medycznego „Ratowniczek” i warsztatach kulinarnych.

 

SOSW w Piasecznie należy do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie od 2014 roku. Obecnie Ośrodek ubiega się o wojewódzki certyfikat SzPZ, ponieważ odpowiadając na potrzeby uczniów, wprowadza szereg prozdrowotnych inicjatyw. W SOSW aktywnie działa Klub Olimpiad Specjalnych, który szczególny nacisk kładzie na atrakcyjne dyscypliny sportu typu narciarstwo biegowe i zjazdowe, bowling, pływanie. Uczniowie jeżdżą na mistrzostwa Polski, zdobywają medale, cieszą się ze swoich sukcesów. W ubiegłym roku Ośrodek podjął współpracę z fundacją Auchan, dzięki czemu powstała kuchnia terapeutyczna, stwarzająca możliwość praktycznej edukacji uczniów w zakresie zdrowego żywienia. Od wielu lat w Ośrodku dużym zainteresowaniem cieszą się projekty: Sokomania, Śniadanie daje moc, Trzymaj formę, Bądź bezpieczny w Internecie, ABC dobrego zachowania, Ratowniczek i wiele innych

W działaniach Szkoły Promującej Zdrowie bierze udział cała społeczność Ośrodka: uczniowie, nauczyciele, wychowawcy internatu i świetlicy, terapeuci, pani pielęgniarka, obsługa szkoły i rodzice uczniów.

W ramach programu SzPZ szkoła współpracuje z wieloma instytucjami m.in. Sanepidem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W ubiegłym roku w ramach współpracy z ORE Ośrodek odwiedziła profesor Barbara Woynarowska – ekspert w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach. Na podstawie doświadczeń zdobytych w SOSW został przygotowany projekt poradnika dla szkół specjalnych, wraz z narzędziami do autoewaluacji.

W szkole zostały przeprowadzone badania ankietowe, w których cała społeczność szkolna wypowiadała się na temat Ośrodka. Wyniki badań wskazywały, że w Ośrodku panuje dobry klimat. Nauczyciele lubią swoją pracę, uczniowie doceniają kąciki relaksacyjne, salę teatralną, dobre relacje między nauczycielami. Rodzice podkreślali dobry kontakt z wychowawcą i indywidualne podejście do ucznia.

W piątkowe przedpołudnie w SOSW wszystkim wydarzeniom towarzyszyła przemiła atmosfera, która potwierdza, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie jest wyjątkowym miejscem na edukacyjnej mapie powiatu.