Zajęcia komputerowe
W chwili obecnej (remont i rozbudowa) Nasz Ośrodek  dysponuje pracownią komputerową wyposażoną w 6 nowoczesnych komputerów.
Korzystamy też z pracowni, która znajduje się w internacie.
Planowany jest zakup kolejnych komputerów do pracowni w nowodobudowanej części szkoły. 

W pracowni odbywają się:

  •          zajęcia komputerowe dla klas I-III,
  •       zajęcia komputerowe i informatyka w klasach IV-VII szkoły podstawowej
  •          lekcje informatyki w klasach II-III gimnazjum
  •       lekcje informatyki  klasie I Szkoły Branżowej
  •          zajęcia z innych przedmiotów z wykorzystaniem TI  
  •          zajęcia dodatkowe z informatyki

  • Przy szkolnej bibliotece funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacyjne, z którego uczniowie korzystają w wolnym czasie, poszukując informacji pomocnych przy odrabianiu prac domowych. 

 

  • Niektórzy nauczyciele terapeuci wykorzystuja profesjonalne programy komputerowe podczas realizacji swoich zajęć.