Metoda Tomatisa

Metoda profesora Tomatisa, inaczej stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, to rodzaj treningu słuchowego za pomocą „elektronicznego ucha”, którego celem jest terapia zaburzeń uwagi słuchowej i poprawa umiejętności komunikacji. W terapii wykorzystywane są specjalnie filtrowane /za pomocą elektronicznego ucha/ utwory muzyczne, a zadaniem treningu jest usprawnienie zarówno umiejętności słuchania innych osób, jak i poprawa jakości własnych wypowiedzi.

Tomatis- francuski lekarz otolaryngolog - w toku swoich badań odkrył, że :

  1.  Głos ludzki zawiera tylko te częstotliwości, które słyszy ucho.
  2.  Modyfikacja sposobu słyszenia wpływa na zmianę głosu.
  3.  Zastosowanie treningu słuchowego umożliwiającego odbiór brakujących wcześniej częstotliwości prowadzi do trwałej poprawy głosu i lepszego odbioru informacji.

Te trzy prawa Tomatisa stały się podwaliną do opracowania treningu uwagi słuchowej. Ucho jest narządem pozwalającym słyszeć, czyli biernie odbierać dźwięki i przekazywać je droga nerwowa dalej- do mózgu. To w ośrodkach kory mózgowej ma miejsce aktywny proces słuchania, czyli przetwarzania odebranych informacji.

Trening prof. Tomatisa dzięki pobudzaniu ośrodków w korze mózgowej za pomocą odpowiednio do rodzaju dysfunkcji filtrowanych dźwięków przyczynia się wykształcenia umiejętności świadomego odbioru bodźców dźwiękowych. Wykorzystywane w terapii dźwięki są jednocześnie źródłem energii, Tomatis stwierdził bowiem również, że dźwięk jest źródłem energii dla mózgu- tym większej im wyższa częstotliwość.

Terapia metodą prof. Tomatisa jest skierowana do wszystkich osób, u których stwierdzono zaburzenia uwagi słuchowej, a w szczególności:

-dzieci z dysleksją,

-dzieci z ADHD,

-dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, ubogim słownictwem,

-dzieci z autyzmem,

-dzieci z trudnościami szkolnymi,

-osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

-osób z zaburzeniami koncentracji uwagi,

-osób z zaburzeniami głosu,

-osób nadwrażliwych na dźwięki,

-osób mylących stronę lewą i prawą,

-dzieci z trudnościami emocjonalnymi ( nieśmiałe, wycofane),

-starszych osób z depresją,

-osób z trudnościami w nauce języków obcych.

Trening oparty jest na kilku cyklach, w trakcie których uczestnik słucha specjalnie dobranego programu, zawierającego filtrowane utwory muzyczne. Liczne badania kliniczne potwierdzają skuteczność treningu jako metody wspomagającej przezwyciężanie zaburzeń uwagi słuchowej, usprawniającej komunikację z otoczeniem, zmniejszającej deficyty towarzyszące ADHD czy też dysleksji.