Dodatkowe dni wolne 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 następujące dni
będą dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

31 X, 2 XI, 29 IV, 30 IV, 2 V.