Konkurs Informatyczny


Tradycją naszej placówki jest, że rokrocznie na wiosnę w kwietniu lub maju odbywają się szkolne konkursy informatyczne. Konkursy przeprowadzane są w kilku kategoriach wiekowych:

1. dla uczniów Szkoły Podstawowej
2. dla uczniów gimnazjum 
3. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ZSZ, ULO, LOS)

Zadania na konkurs opracowują nauczycielki informatyki i technologii informacyjnej: p. Barbara Błasiak i p. Magda Kowalik.

Prace konkursowe są oceniane wg. ściśle dobranych kryteriów. Najlepsi uczniowie z poszczególnych grup wiekowych otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez naszych darczyńców. (patrz zakładka Nasi przyjaciele). 

VII Konkurs Informatyczny 

Tematyka konkursu w roku szkolnym 2014/2015 związana była z Sąsiadami Polski. Uczniowie klas szkoły podstawowej mieli do wykonania plakat w Wordzie o jednym z krajów sąsiadujących z Polską. Zadaniem uczniów gimnazjum i ZSZ było wykonanie prezentacji w Power Poincie o wybranym kraju oraz wstawienie wykresu z Excela.


VI Konkurs Informatyczny 

Tematyka konkursu w roku szkolnym 2013/2014 związana była z Wielką Brytanią. Uczniowie klas szkoły podstawowęj mieli do wykonania plakat w Wordzie o jednym z krajów wchodzących w skład Wielkiej Brytanii lub o jej stolicy. Zadaniem uczniów gimnazjum i ZSZ było wykonanie prezentacji w Power Poincie oraz wstawienie wykresu z Excela.

zadania konkursowe SP
wzór SP
zadania konkursowe GIM i ZSZ
zadanie konkursowe Excel

najlepsza praca w Wordzie SP
najlepsza prezentacja GIM
najlepsza prezentacja ZSZ
 

Wyniki konkursu informatycznego 2014  kliknij

V Konkurs Informatyczny - 13 czerwca 2013

Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem "Komputer-Internet-bezpieczeństwo". Nauczycielki informatyki p. Barbara Błasiak i Magda Kowalik przygotowały zadania dla klas szkoły podstawowej i oddzielnie dla uczniów gimnazjum. Zadania polegały na sporządzeniu ulotki na temat związany z bezpieczeństwem w sieci, rozwiązaniu testu on - line, oraz odpowiedzeniu krótko i zwięźle na pytania, szukając odpowiedzi w Internecie. Gimnazjaliści musieli też podać źródło czyli adres strony internrtowej, na której znaleźli odpowiedź na pytanie.

 Szkoła Podstawowa
1 miejsce: Oliwia Pestka kl. VIa
2 miejsce: Weronika Orlik kl. VIa
3 miejsce: Karolina Magdziarz kl. Va

Najlepsi z Gimnazjum
Patrycja Orzeszak z klasy III gim,
Adam Raczkiewicz z klasy II gim,
Łukasz Michalczyk z klasy I gim.

IV konkurs informatyczny

Zadania konkursowe  w roku szkolnym 2011/2012 dotyczyły zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć prezentację w Power Poincie na podstawie informacji znalezionych w Internecie oraz wykonać obliczenia w Excelu związane z krajami – organizatorami mistrzostw: Polską i Ukrainą.

 Zadania konkursowe 2011 Sąsiedzi Polski


Polecenia do Power Pointa

Polecenia do Excela gim

Polecenia do Excela ZSZ

prezentacja

Mapa

    mapa3 
Zdjęcia z konkursu 2011

 
12Przykładowe zadania z lat ubiegłych

Kryteria sp

Umiejętności 

Konspekt konkursu SP 2009