Symetria w otaczającym nas świecie

 

Prezentacja projektu gimnazjalnego" Symetria w otaczającym nas świecie" marzec 2017 kl. II gimnazjum pod opieką p. Zofii Smoczyńskiej.