Zajęcia dodatkowe z jęz. angielskiego

W czwartki o godz. 7.25 odbywa się zajęcie przygotowawcze do testu gimnazjalnego z języka angielskiego dla klasy III gas. Zajęcie prowadzi wychowawca klasy, nauczyciel języka angielskiego, pani Tatiana Gliniak.   Na tych zajęciach uczniowie klasy ćwiczą umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz rozwijają znajomości funkcji i środków językowych.  Uczniowie również rozwiązują testy gimnazjalne z lat ubiegłych, przeprowadzanych w naszym Ośrodku.

 

W poniedziałki o godz. 7.25 odbywa się indywidualne zajęcie wyrównawcze z języka angielskiego dla Szymona Jakubczaka, ucznia klasy III gas. Na zajęciach Szymon uzupełnia braki wiedzy ze szkoły podstawowej oraz ma możliwość utrwalenia na bieżąco materiału lekcyjnego. Szymon również uzyskuje pomoc przy wykonaniu zadań z pracy domowej. Zajęcie prowadzi wychowawca Szymona, nauczyciel języka angielskiego, pani Tatiana Gliniak.


We wtorki o godz. 13.40 odbywa się koło języka angielskiego dla klas IV-VI. Koło powstało w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej naszej szkoły. Adresowane jest do wszystkich uczniów pragnących utrwalić oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sprawnoœci językowej i kulturoznawczej. Nadrzędnym zadaniem programu jest, aby kontakt dzieci z angielskim był inspirujący i zachęcał do dalszej nauki. Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego, pani Sylwia Markiewicz.