TUS trening umiejętności społecznych

TUS- trening umiejętności społecznych to zajęcia grupowe mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.

TUS przewiduje naukę i kształtowanie takich umiejętności jak:

- zawieranie znajomości,

- umiejętność słuchania,

- umiejętność zadawania pytań,

- umiejętność czekania na swoją kolej,

- umiejętność rozpoznawania emocji i radzenia sobie z trudnymi emocjami,

- umiejętność dyskutowania,

- umiejętność reagowania na krytykę,

- umiejętność wyrażania emocji w sposób konstruktywny