O nas

Witaj na stronie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie.
Przyjmujemy dzieci mające problemy z nauką, dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Koncepcja naszego Ośrodka

KONCEPCJA OŚRODKA cele proprytety wartości

KONCEPCJA PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

CEL NADRZĘDNY

Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju wychowanka 
w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie- naucz

Jeśli nie wie- wytłumacz

Jeśli nie może- pomóż"

J. Korczak

PRIORYTETY

Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju wychowanka w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

Doskonalenie jakości pracy szkół dzięki ewaluacji wewnętrznej we wszystkich obszarach i analizie sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Stwarzanie uczniom warunków umożliwiających rozwijanie zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy.

Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia 
i wzmacniających pozytywne zachowania uczniów.

Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności Ośrodka i ugruntowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 WARTOŚCI

 •    Poszanowanie godności każdego człowieka.
 •    Poszanowanie historii i tradycji narodowej.
 •    Tolerancja.
 •    Kultura osobista.
 •    Życzliwość.
 •    Wyrozumiałość.
 •    Wysoki poziom nauczania.
 •    Wyrównywanie szans edukacyjnych.
 •    Promocja zdrowego stylu życia.
 •    Umiejętności społeczne uczniów.
 •    Bezpieczeństwo uczniów.
 •    Działalność Ośrodka w środowisku lokalnym.
 •    Udział rodziców w życiu Ośrodka 


prezentacja naszego Ośrodka

prezentacja naszego Ośrodka wykonana na potrzeby konferencji: "Zachowania trudne u osób  z autyzmem  i  Zespołem Aspergera"
 
W skład naszego Ośrodka wchodzi: 

Szkoła Podstawowa nr 7
Gimnazjum nr 5
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

Liceum Ogólnokształcące Specjalne
Internat
W roku szkolnym 2017/2018 w związku z reformą edukacji została utworzona Szkoła Branżowa I stopnia, która zastąpi Zasadniczą Szkołę Zawodową.
W roku szkolnym 2017/2018 zostały utworzone klasy siódme Szkoły Podstawowej jako część 8 - klasowej Szkoły Podstawowej, która zastąpi wygasające Gimnazjum. 


    Oferujemy szeroki zakres zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych i kompensacyjno - wyrównawczych. Działa koło teatralne i koło ekologa. Uczniowie mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. W programie są zajęcia z języka angielskiego i informatyki. W wolnym czasie na dzieci czeka półinternat i biblioteka.
Szkoła dla dzieci autustycznych i z Zespołem Aspergera to nasza oferta od roku szkolnego 2009/2010.

Dla dzieci spoza terenu lub będących w trudnej sytuacji oferujemy pobyt w internacie od poniedziałku do piątku. Jesteśmy placówką feryjną dzieci przebywają w internacie od poniedziałku rano do piątku po południu. Weekendy, święta, ferie, wakacje spędzają w domach lub innych placówkach.