"Chemia wokół nas"

W dniu 28.04.2016 r. kl. II gimnazjum przedstawiła prezentację projektu edukacyjnego  pt. „Chemia wokół nas”.

Etapy pracy nad projektem.pptx
Prezentacja i quiz.pptx 

Galeria zdjęć

Film przedstawiający jeden z eksperymentów - niebawem

W czasie realizacji tego projektu staraliśmy się  udowodnić, że chemia, kojarząca się większości osób z nauką, nie ogranicza się jedynie do regułek i wzorów, ale ma wiele wspólnego z codziennym życiem. Człowiek na co dzień spotyka się z rozmaitymi związkami chemicznymi, towarzyszą mu na każdym kroku. Zdarza się, że związki chemiczne są dla nas niewidoczne albo niewyczuwalne. Doświadczenia chemiczne niekoniecznie muszą być wykonywane w naukowym laboratorium, gdyż każdy z nas, często nieświadomie, jest ich wykonawcą,  np. w kuchni.

W trakcie pracy nad projektem uczniowie gromadzili  materiały związane z tematem wykorzystując  różne źródła: Internet, broszury edukacyjne oraz  książki specjalistyczne. Obserwowali zjawiska chemiczne i poznawali produkty chemiczne w swoim najbliższym otoczeniu. Konsultowali się ze specjalistami, spotkali się z pielęgniarką szkolną. Uczestniczyli również w prezentacji przygotowanej przez przedstawiciela firmy kosmetycznej  Eris (największego zakładu kosmetycznego w Piasecznie), która przybliżyła im proces powstawania kosmetyków, weryfikację bezpieczeństwa kosmetyków oraz warunki pracy i zatrudnienia w  firmie.

Ważnym elementem przygotowań były ćwiczenia praktyczne. Pod opieką nauczycielki chemii p. Bożeny Żmudy, uczniowie wykonywali wiele doświadczeń, które pozwoliły im zaobserwować reakcje chemiczne z wykorzystaniem substancji dostępnych w gospodarstwie domowym oraz  bliżej poznać wykorzystanie związków chemicznych w codziennych pracach np. kuchennych lub porządkowych.

Efekty  pracy uczniowie przedstawili  podczas prezentacji multimedialnej. Przygotowali również pokaz doświadczeń  oraz quiz dla publiczności. Konkurs ten był posumowaniem wiedzy przekazanej w trakcie  prelekcji  i doświadczeń,  a  uczestnicy wydarzenia mogli sprawdzić się czy słuchali prelegentów i czy uważnie obserwowali doświadczenia.  Quiz chemiczny  wywołał wiele pozytywnych emocji i czynnie zaangażował uczniów w rozwiązywanie zadań.

Na zakończenie uczniowie klasy II g przygotowali poczęstunek, związany z tematem naszego projektu - degustację przekąsek z kiszonych i marynowanych warzyw: kapusty, ogórków papryki, pieczarek i ciecierzycy oraz swojskiego chleba na zakwasie.

Udział w projekcie pozwolił zrozumieć uczniom, jak szerokie i ważne jest zastosowanie chemii w  naszym otoczeniu. Uświadomił, iż współczesna chemia nie jest tylko " sprawcą zła", ale jest bardzo potrzebna w życiu codziennym, ponieważ chemia mądrze wykorzystywana bardzo pomaga człowiekowi.

Opiekunowie projektu : Barbara Błasiak, Bożena Żmuda

 

Dziękujemy osobom zaangażowanym w prezentację projektu: p.  Annie Jaciubek, p. Marcie Słupskiej, p. pielęgniarce - Monice Pawlik,
p. Wojciechowi Myszkowskiemu oraz rodzicom uczniów kl. II g.