Jak nam pomóc?

Aby zgromadzić środki na działania statutowe naszego Stowarzyszenia niezbędna jest pomoc ludzi dobrej woli. Dzięki Waszemu wsparciu nasi podopieczni korzystają z wielu form wsparcia. Najprostszą formą jest przekazanie darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia. Każda nawet najmniejsza wpłata jest dla nas ogromnym darem.

Aby nas wspmoóc możesz wpłacić pieniądze klikając na przycisk:
 Darowizny na rzecz naszych podopiecznych można przekazywać też na konto.

Bank Zachodni WBK S.A, 2 Oddział w Piasecznie

Ul. Wojska Polskiego 28

rachunek nr: 52 1090 1694 0000 0001 1965 2509 

Inną formą wsparcia są darowizny rzeczowe - w tej sprawie można kontaktować się pod nr tel. 784 071 331

Wszystkim naszym sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy nas wspierają i pomagają nam, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą współpracę. Dzięki waszej pomocy rozszerza się krąg dobra, a nasi podopieczni mają nadzieję na lepsze życie.