Gimnazjum

Gimnazjum nr 5

zobacz folder szkoły 
zobacz drugą stronę

    Do Gimnazjum w naszym Ośrodku uczniowie przyjmowani są na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dany etap kształcenia oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości każdego ucznia. Nadrzędnym celem pracy pedagogicznej jest przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie. Dlatego nauka w gimnazjum to nie tylko lekcje. Uczniowie uczestniczą w licznych wyjazdach, wycieczkach i zajęciach w terenie. Na miejscu mogą skorzystać z siłowni i pracowni komputerowej. Uczęszczają na basen, wyjeżdżają na międzyszkolne zawody sportowe.

    Młodzież może liczyć też na pomoc psychologa, pedagoga i logopedy. Dla potrzebujących organizowane są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów nauczyciele współpracują z rodzicami i specjalistami zatrudnionymi w szkole.
  
  Po ukończeniu Gimnazjum i przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego uczniowie mogą dalej kształcić się i zdobywać zawód w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w kierunku kucharz lub pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.