Ciekawa lekcja wychowawcza

Jestem ważny

Integracja klasy

Są to konspekty godzin wychowawczych z propozycajmi zabaw integrujących klasę
i pozwalających na samopoznanie dziecka.

Autor Katarzyna Staśkiewicz