Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka"

WARSZAWSKA SYRENKA 2015

galeria zdjęć 

Od wielu lat uczniowie naszej placówki biorą udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim WARSZAWSKA SYRENKA. W b.r. 13 marca 2015 szkołę podstawową reprezentowała Natalia Czopek, która recytował wiersze: Wandy Chotomskiej, Dziurki w serze” i Okulary” J. Tuwima, przygotowana przez p. Katarzynę Staśkiewicz.

Uczniowie gimnazjum: Marysia Bagnicka prezentowała utwory E. Szelburg - Zarębiny, Zamiast słuchać bajek” i D. Gellner, Czekoladki dla sąsiadki”, Patryk Bień – J. Kulmowej ‘’List do Andersena” i D. Gellner, Kruk i wnuk”, a Oskar Górski recytował utwory J. Kulmowej, Marzenia” i L.J. Kerna, Piotruś i powietrze”. Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem p. Moniki Budzik.

 Oglądanie ich występu w sali piaseczyńskiego Domu Kultury było przyjemnością. Młodzi artyści pokonali tremę, zachwycili interpretacją i zdolnościami aktorskimi. M. Bagnicka zdobyła wyróżnienie, co bardzo cieszy, tym bardziej, że rywalizowała z pełnosprawną młodzieżą.

Poezja jest wyobraźnią wyzwoloną. Rola poezji, jej publicznej prezentacji jest bardzo ważna. Za pośrednictwem tekstu dziecko kontaktuje się z literaturą
i wkracza w świat sztuki. Spotkania dzieci z poezją aktywizują ich rozwój intelektualny i emocjonalny, budzą wrażliwość estetyczną, sprzyjają rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwalają różne formy ekspresji. Obcowanie z literaturą to poszerzenie słownictwa, rozwój osobowości dziecka, nauka kulturalnego spędzania czasu, wyciszenie, rozwijanie zainteresowań, a przede wszystkim rozwijanie dziecięcej wyobraźni, przeżywanie fantastycznych przygód, tworzenie własnych obrazów czytanego słowa, czego nie może dać dziecku ani telewizja, ani komputer. Literatura to niezwykły świat. Dziecko uczy się z niej reguł, jakie rządzą rzeczywistością i wzorów zachowań. Wartościowa, dobrze dobrana literatura może być dla dziecka źródłem wiedzy o świecie i ludziach, budzić w nich wrażliwość na sprawy innych. W pracy z dzieckiem bardzo ważna jest potrzeba kształtowania wrażliwości na piękno żywego słowa oraz kulturę języka. Literatura dostarcza wielu głębokich przeżyć.  Z jej pomocą zmniejsza się strach, lęk, osamotnienie, przynosi ona uśmiech i radość. Słuchając pięknego literackiego języka dziecko szybciej bogaci swój język i czerpie wzory komunikowania się. Odpowiednio dobrane zabawy, wierszyki, opowiadania, zagadki, piosenki sprzyjają rozbudzeniu u dzieci różnych zainteresowań.

Literatura dziecięca jest ważnym elementem wychowania przez sztukę.
To ona ma wpływać na kształcenie estetycznej wrażliwości, rozwijanie sfery intelektualnej, moralno - społecznej oraz kształtowanie wyobraźni i postawy twórczej.

Joanna Kulmowa,, Po co jest teatr

Ta drabina to schody do nieba,
a ta miska pod schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz,
a z garnków są hełmy rycerzy.

Ale kto w te czary nie uwierzy?

To jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie.

I już zawsze w misce księżyc widzieć...

 

Monika Budzik