Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 7

zobacz folder szkoły podstawowej

zobacz drugą stronę folderu

     Klasy I-III (pierwszy etap edukacyjny) uczą się metodą ośrodków pracy.  Metoda ta jest najlepiej dostosowana do specyficznych potrzeb rozwojowych dzieci w szkołach specjalnych. Wykorzystuje naturalne zainteresowanie dziecka jego otoczeniem, zdarzeniami codziennego życia i zmieniającymi się porami roku. Pozwala kształtować procesy poznawcze uczniów poprzez różnorodne doznania i formy zajęć, prowadzone przez jednego nauczyciela - wychowawcę. Pracownia jest kolorowa, wesoła. Jest w niej miejsce na pomoce dydaktyczne i prace wykonane przez uczniów. 

     II etap edukacyjny, obejmuje klasy IV-VI Szkoły Podstawowej. Uczniowie uczą się w systemie blokowym. Polega ono na korelowaniu i integrowaniu treści programowych wielu przedmiotów w ramach bloku humanistycznego
i matematyczno-przyrodniczego. Praca nauczycieli oparta jest na indywidualnym podejściu do każdego ucznia również wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości poszczególnych uczniów.

   Przed lekcjami i po lekcjach dzieci mogą przebywać w świetlicy. Pod czujnym okiem pani świetliczanki odrabiają pracę domową, bawią się, czekają na obiad i rodziców. Zajęcia w świetlicy są bezpłatne. Potrzebne jest tylko podanie rodziców z wyszczególnieniem dni i godzin przebywania dziecka w świetlicy.

     Uczniowie do Szkoły Podstawowej  przyjmowani są na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej do kształcenia specjalnego określającego stopień upośledzenia umysłowego na poziomie upośledzenia lekkiego. 

    Obowiązujące dokumenty w momencie przyjęcia ucznia do szkoły:
- orzeczenie PPP na dany etap kształcenia specjalnego
- odpis arkusza ocen
- odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zamieszkania i numerem PESEL
- karta zdrowia i szczepień
- 2 zdjęcia