Zajęcia otwarte: Balladyna - dramat romantyczny

W czerwcu 2014r. odbyły się zajęcia otwarte z języka polskiego w klasie II gimnazjum zorganizowane przez nauczycielkę przedmiotu Monikę Budzik.

Temat lekcji:,, Balladyna- dramat romantyczny”.

Były to zajęcia podsumowujące i sprawdzające wiadomości dotyczące lektury. Uczniowie, podzieleni na 4 grupy, odpowiadali na pytania zawarte w  prezentacji multimedialnej, następnie otrzymali różne zadania   na temat autora, bohaterek czy kolejności wydarzeń. Wyniki pracy przyklejono na meta plan, dzięki czemu będą służyć kolejnym rocznikom gimnazjalistów.

Uczniowie ,,śpiewająco” poradzili sobie z zadaniami, w szybkim tempie, nie stresowali się obecnością innych nauczycieli , uczniów i mam nadzieję, że wiedzę przyswojoną w ten sposób zapamiętają na długo, gdyby jeszcze na trwałe pokochali  literaturę piękną – ach …

Dla zainteresowanych załączam  plan wydarzeń ze zdjęciami, prezentację oraz zdjęcia z gotowym meta planem.