Wpłaty za obiady - numer konta bankowego


Rodzice mogą uiszczać opłaty za obiady swoich dzieci na poniższe konto:

PKO BP S.A. w Piasecznie
ul. Techniczna 9
Numer konta 53 1020 1169 0000 8602 0164 9094