Serdecznie zapraszamy

Na spotkanie integracyjne związane z podsumowaniem realizowanego projektu pn. „JESTEŚMY!”. Projekt realizowany jest na rzecz pobudzenia aktywności osobistej i społecznej młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu piaseczyńskiego oraz jej integracji ze środowiskiem lokalnym.

Uczestnikami projektu są uczniowie Szkoły Zawodowej i Branżowej
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Piasecznie.

Projekt realizowany jest w okresie od września do listopada 2017r.

W imieniu uczestników projektu zapraszam na spotkanie integracyjne
27 listopada 2017r. o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14

Katarzyna M. Liptak

Grażyna Szmidt