W imieniu Naszych podopiecznych oraz całej społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie składamy wielkie podziękowania Fundacji Pomagaj i Ty za okazane wsparcie i pomoc :)

DZIĘKUJEMY